پست های ارسال شده در مرداد سال 1397

 شناخت شیوۀ تصمیم گیری در یک سازمان؛ سریعترین رویکرد برای تازه واردها

برگرفته شده از مقاله ای توسط آلن. اچ. چرچ و جی .آ. کانگر وقتی به تازگی وارد یک سازمان می شویم، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 149 بازدید