پست های ارسال شده در آدر سال 1396

آندسته از روندهای بازار را پیگیری کنیم که وافعاً بر کسب و کارمان تأثیر می گذارند

اقتباس از مقاله های HBR این کار درستیه که همیشه بر الگوهای کلان اثر گذار به کسب و کارمان متمرکز شویم. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید