پست های ارسال شده در شهریور سال 1394

برای ارتباط مؤثرتر با کارکنان ظرفیت امپاسی (همدلی) خود را افزایش دهیم

  منبع :جهت اقناع دیگران راجع به خواسته ها و احتیاجات ایشان گفتگو کنیم توسط نانسی دوآرت چه بخواهیم کسی را برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید

برای درگیرکردن کارکنان با مسائل کسب و کارتان، به آنان احترام بگذارید

اقتباس از مقالۀ رفتار رهبری مهمترین دغدغۀ کارکنان توسط کریستین پوراٍث احترام به تیم کاری تان می تواند به توسعه و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید