پست های ارسال شده در مرداد سال 1394

اظهار همدردی با کارکنان؛ تاکتیک مدیریتی برای بهبود و توسعه نیروها

برگرفته شده از مقالۀ : چرا تاکتیک همدلی بهتر از شدت عمل است توسط اما سپالا مواجه شدن با کارکنانی که ناتوان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید

از رؤیا پردازی در مورد یک شغل ایده آل دست برداریم

اقتباس از مقالۀ  "از رؤیا پردازی در مورد یک شغل ایده آل دست بردارید" به قلم جان لی بسیاری از افراد در شغل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید