پست های ارسال شده در خرداد سال 1394

برای مذاکره در مورد میزان حقوق، پرسشهای صحیح طرح کنیم

منبع: HBR توسط آمی گالو یکی از رایج ترین توصیه هائی که در مورد میزان حقوق در روز مصاحبه استخدامی می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

با پیگری می توان جلسات مشاوره را اثربخش تر کرد

بسیاری از مدیران پس از جلسات مشاوره بدون پیگیری مواردی که در آن جلسه طرح و مورد ارزیابی قرار گرفته، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید

شش روش برای اینکه کارکنان تان را ناراضی کنید و کارآئی سازمان را صدمه بزنید

نیروی انسانی شایسته بالاترین منابع سازمان به حساب می آید. جذب نیروی انسانی شایسته یک موضوع است و حفظ نیروی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید