پست های ارسال شده در فروردین سال 1394

چگونه می توان در دایرۀ عوامل تأثیر گذار بر تصمیم گیری های مدیران ارشد قرار گرفت

توسط : ژاک نیت بای )از مجموعه وبلاگهای HBR) در بسیاری از شرکتها، تصمیم گیری در میان دایره ای از کسانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

آیا آنکوباتور همان اکسلریتور است؟

آنکوباتور چیست؟ یک آنکوباتور کسب و کار شما را بلحاظ فیزیکی در مرکز ارتباط با دیگر شرکتهائی که تازه شروع کرده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 261 بازدید

بودجه جهانی تبلیغات در سال 2015؛ 540 بیلیون دلار

انتظار می رود بیشترین افزایش بودجۀ تبلیغات دیجیتالی  در انگلستان محقق گردد یعنی کشوری که بازارهایش با افزایش 6.4% بودجۀ تبلیغاتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید