پست های ارسال شده در اسفند سال 1393

برای بازخورد (فیدبک) گرفتن، زمینه اش را فراهم کنیم

برگرفته شده از مقاله ای توسط توماس ویدل ودلسبورگ و پیتر برگمان گرفتن بازخورد صادقانه و مفید، سریع ترین روش برای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 136 بازدید

اجازه ندهیم تفکر غالب در گروه، نگاه منتقدانه را تحت تأثیر قرار دهد

منبع : HBR مورخ فوریه 2015 افراد غالباً هنگامی که در یک گروه هستند دچار خود سانسوری می شوند. این بدانعلت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 77 بازدید