پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

مدلهای جدید ودر شرف ظهور بازاریابی (حسی)

آنها اظهار می دارند، مدلهای اکونومتریک بسیار پیچیده ، دیدگاه بازاریاب ها در خصوص جریان طبیعی رفتار مشتریان متأثر از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید

افراد دوست داشتنی فروشنده های بهتری هستند

سئوال پرسیدن بزرگترین اشتباه افراد هنگام شنیدن سخن دیگران این است که آنقدر بر حرفهای خودشان متمرکز می شوند که از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید

چگونه نیروهای مان را تیم بندی کنیم؟

برگرفته شده از مقاله ای توسط پیتر کاپلی  28 ژانویه 2015 شرکتها برای افزایش انگیزه، عملکرد، و وفاداری کارکنان، بایستی برنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 99 بازدید

استراتژی کشورهای پیشرفته برای منابع انسانی در جهان

با اینحال هنوز انتظار می رود که تنظیم سیاستهای نیروی کار برعهدۀ دولتها باشد. با توجه به چالشهای پیش رو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید