پست های ارسال شده در مهر سال 1393

چهارده اشتباه رایج در مورد کمپین های بازاریابی حسی

اشتباه دوم : کمپین های حسی مخاطبان محدودی را درگیر می کنند.  صحیح : با اینکه رویدادهای بازاریابی حسی در مکانهای محدودی بوقوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

نحوۀ استفاده از زمان مان را مورد بازبینی قرار دهیم

برگرفته شده از: مدیریت زمان (مدیر بیست دقیقه ای) اگر بخواهیم مدیریت زمان مان را بهبود دهیم بایستی بدانیم بیشتر اوقاتمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید