پست های ارسال شده در مهر سال 1393

چهارده اشتباه رایج در مورد کمپین های بازاریابی حسی

اشتباه دوم : کمپین های حسی مخاطبان محدودی را درگیر می کنند.  صحیح : با اینکه رویدادهای بازاریابی حسی در مکانهای محدودی بوقوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید