پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

مدیران فقط به تفاوتها نیندیشید به شمول و بکارگیری این تفاوتها هم فکر کنید

برگرفته از کتاب : Diversity is useless without inclusivity ایجاد تنوع و تفاوت نظر در کار بتنهائی کافی نیست. بایستی شمول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید