پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

فوائد و نارسائی های مدلهای تصمیم گیری

قضاوت و تصمیم گیری های دقیق در حوزه ای که مدیران اجرائی نمی توانند مستقیماً تأثیر گذار باشند، امری متداول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

پرسشهائی که نوآوران موفق می پرسند

اقتباس از مقالۀ هشت پرسش مهم برای هر نوآور تجاری اثر اسکات آنتونی زیاد پرسیدن یکی از ویژگی های افراد نوآوراست. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید