پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

یک مدل کسب و کار موفق با بخش بندی واولویت بندی مشتریان آغاز می شود

اقتباس از "انتخاب درست مشتری"  توسط رابرت سیمونز بسیاری از صاحبان و مدیران کسب و کارها نسبت به بخش بندی مشتریان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید