پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

رهبران ، آیا می دانید چه زمانی باید از واژۀ من و کی از واژۀ ما استفاده شود!!؟؟

برگرفته شده از مقالۀ "مخاطبان واقعی هر رهبر" توسط رُزا بت ماس کانتر سخنرانی ها و گفتگو با جمع، یکی از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 70 بازدید

یک فرآیند اثربخش صدای مشتری باید دارای چه ویژگی هائی باشد و ...

همه باید از وجود فرآیند صدای مشتری باخبر باشند وجود چنین فرآیندی بایستی در تمامی نقاط تماس با مشتری، اطلاع رسانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید