پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

بهترین افراد را برای تغییر در سازمان شناسائی کنید

برگرفته شده از مقاله ای توسط کاترین گراهام لویس وقتی صحبت از تغییر می شود، نیمی از داستان به این مربوط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

مدیران منابع انسانی توجه داشته باشند :

  انگیزش افراد نقاط تماس (تجربۀ مشتری) مهمتر است    برگرفته شده از : رمز رضایت مشتریان توسط دیلیپ باتاچارجی، بروس جونز، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید