پست های ارسال شده در دی سال 1392

می خواهید بدانید چقدر مدیر هستید؟

 مدیران با این سه شاخص مهارتهای خود را مورد آزمون قرار دهند   تعریف مهارت مدیریتی: توانائی تصمیم گیری برای ادارۀ کسب و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

برای نوآوری بر دو نوع آموزش سرمایه گذاری کنید

برگرفته شده از HBR  بیست و پنجم دسامبر 2013 تعداد فزاینده ای به تهیۀ محصولات و خدماتی می پردازند که به شرکتها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید