پست های ارسال شده در آدر سال 1392

آنگاه که مشتریان می توانند کسب و کار شما را بهبود بخشند

منبع : HBR مشتریان عاشق ساده سازی هستند، اما اینکه چگونه می توان اوضاع را بهبود بخشید، برای بیشتر شرکتها یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

چگونه جلسه ای را که از دستور خارج شده به موضوع اصلی بازگردانیم

برگرفته شده از مقالۀ راجر شوارز  با عنوان : رفتار با افرادی که جلسات را از مسیر خارج می کنند زمانیکه کسی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 65 بازدید