پست های ارسال شده در مهر سال 1392

مدیران و رهبران کسب و کار، آیا تفاوت درس دادن و تربیت کردن را می دانیم

برگرفته شده از : راهنمای هاروارد برای تربیت کارکنان، هشتم اکتبر 2013 برای توسعه و توانمند سازی کارکنان بایستی ابتدا قبل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

چشم انداز در حال تغییر تجارت جهانی مطابق با تحقیقات مؤسسه مکنزی

مؤسسه  تحقیقات جهانی مکنزی، تحقیقاتی را در 112 صفحه در همین ماه (اکتبر 2013) راجع به چشم انداز تجارت جهانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

سه نکته برای ایجاد ارتباط بهتر با کارکنان تان

برگرفته شده از راهنمای هاروارد بیزنس ریویو در مورد کوچینگ کارکنان وقتی افراد خودشان را در ارتباط با شما به عنوان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید