پست های ارسال شده در مهر سال 1392

مدیران و رهبران کسب و کار، آیا تفاوت درس دادن و تربیت کردن را می دانیم

برگرفته شده از : راهنمای هاروارد برای تربیت کارکنان، هشتم اکتبر 2013 برای توسعه و توانمند سازی کارکنان بایستی ابتدا قبل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید