پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

آیا می توانید یک عامل تغییر باشید؟ (مدیرانی که به دنبال تغییر هستند بخوانند)

برگرفته شده از کتاب:  The Network Secrets of Great Change Agents,” by Julie Battilana and Tiziana Casciaro.  تفاوت یک رهبر که تغییرات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

برای جذب استعدادهای برتر، باید شغلی معنی دار ارائه کرد

برگرفته شده از کتاب : آنچه متقاضیان کار می خواهند  توسط  Nathaniel Koloc افراد با استعداد حقوق بالا می خواهند و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید