پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

توانائی های خود را برای پیش بینی بحران افزایش دهیم

برگرفته شده از کتاب: مهارتهای بنیادی در رهبری استراتژیک توسط پاول جی. اچ. شومیکر، استیو کراپ، و سامانتا هاولند بیشتر رهبران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید