پست های ارسال شده در آدر سال 1391

ایجاد یک رابطۀ اثربخش ؛ آیا مخاطب دارای چارچوب ارجاع درونی یا بیرونی است؟

براستی تفاوت این دو چارچوب ارجاع در کجاست؟ اگر ما دارای یک چارچوب ارجاع درونی باشیم، مثلاً می توانیم یک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 90 بازدید