پست های ارسال شده در آبان سال 1391

ماتریس تعیین موقعیت بهینۀ عملکرد استراتژیک (OSPP)

این هر دو نوع ارزیابی (آنسوف و دیگر ماتریس های موقعیت یاب شرکتی)، از ابزارهای فوق العاده ارزشمندی برای شرکتها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 287 بازدید

خود را برای پاسخ به سخت ترین پرسش های مشتری آماده کنید

اقتباس از HBR مورخ 7 نوامبر 2012 هیچ فروشنده ای نمی خواهد در معرض بدبینانه ترین پرسش های یک مشتری قرار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

بودجۀ فعالیتهای پیشبرد فروش یک کسب و کار خدماتی را چگونه محاسبه کنیم

با اینحال نبایستی فراموش کرد که هر کسب و کاربایستی بخشی از درآمد خود را به فعالیتهای پیشبرد فروش اختصاص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید