پست های ارسال شده در مهر سال 1391

پول تنها عامل ایجاد انگیزه برای ستاره های تیم نیست

مربیان تیم های ورزشی و  مدیران اجرائی شرکتها و ارشد کارگروهها  بخوانند منبع : HBR  دوازدهم اکتبر 2012 بسیاری از مدیران در مورد چگونگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید