پست های ارسال شده در تیر سال 1391

مدل هفت بُعد یک فرهنگ برای درک و مدیریت تفاوتهای فرهنگی در سازمان

توضیحاتی در مورد مدل مدل هفت بُعد یک فرهنگ توسط دو تن از مشاوران مدیریت یعنی "فانس ترومپنارس" و  چارلز همپدن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 409 بازدید