پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

چگونه صداقت و روراستی را در بین کارکنان مان رواج دهیم

نمی توان تمامی تعارض منافع کارکنان مان با منافع شرکت را پیش بینی کنیم. اما می توان کاری کرد تا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

جویای کارهستید؟ مواظب روحیه تان در هنگام مصاحبه استخدام باشید

منبع: HBR هفتم ژوئن اینکه در شرایط اقتصادی کنونی و وضعیت کار و شغل فعلی بتوانیم نگاه مثبت مان را به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید