پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

کارکنان تان را به طرفداران پروپاقرص شرکت تان تبدیل کنید

منبع: هاروارد بیزنس ری ویو کارکنان طرفدار و وفادار به اندازۀ مشتریان قدیمی برای شرکت منفعت دارند. آنها اوقات بیشتری را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید