پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

سه نکته برای یک بودجه بندی واقعگرایانه (ویژه مشاغل کوچک)

منبع : HBR اگر بخواهیم یک بودجه سالیانه را برای کسب و کار یا حتی دپارتمان خود تنظیم کنیم، باید توجه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 84 بازدید

نتایج تحقیقات 4 سالۀ شرکت مکنزی در مورد نقش بانوان در مدارج بالای سازمان ها

مکنزی چهار شاخص اصلی یک شرکت حساس به جنسیت را در این مطالعه بکارگرفت: نقطۀ شروع همکاری فرد با شرکت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

طرز فکر شرکت های درحال تغییر در مورد بانوان

نوآوری های اخیر در سازمانها نظیر رویه های حمایت از زنان دارای نوزاد، شبکه های کمک به بانوان جویای شغل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید

کارکنان تان را به طرفداران پروپاقرص شرکت تان تبدیل کنید

منبع: هاروارد بیزنس ری ویو کارکنان طرفدار و وفادار به اندازۀ مشتریان قدیمی برای شرکت منفعت دارند. آنها اوقات بیشتری را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

در جلسات گرفتن بازخورد (فیدبک) چگونه عمل کنیم؟

منبع : هاروارد بیزنس ری ویو 18 آوریل 2012 هیچکس دوست ندارد بشنود که عملکرد خوبی نداشته است. با اینحال همه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید