پست های ارسال شده در بهمن سال 1390

اهداف خود را قبل از جلسۀ مشاوره و دیدار با مشاور بطور مشخص تعیین کنیم

19 ژانویه 2012 اقتباس از : HBR اینکه بدانیم در یک برنامۀ مشاوره در پی چه مطلبی هستیم و می خواهیم به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید