پست های ارسال شده در آدر سال 1390

اظهار نظر پروفسور کاتلر در مورد ارتباط بازاریابی حسی و عصر سوم بازاریابی

پروفسور کاتلر: این آقا با بازاریابی حسی آشنائی دارند، اجازه دهید تعریفی از بازاریابی حسی ارائه بدهم و ببینیم بازاریابی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 92 بازدید