پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

ایجاد همکاری و یکپارچگی در بین تیم های کاری

منبع : HBR به اجراء در آوردن کارها و پروژه های بزرگ نیازمند تیم هائی است که بایستی بزرگ، چندکاره، وعملیاتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

از سه اشتباه مهلک در هنگام پرزنت و ارائه مطلب بپرهیزیم

منبع : HBR اجرای موفقیت آمیز یک پرزنت و ارائه مطلب نیازمند آمادگی و تمرین است. بایستی اعتماد حاضرین را بدست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 278 بازدید