پست های ارسال شده در بهمن سال 1389

نتایج تحقیقات انجمن جهانی بازاریابی حسی در مورد ارتباطات بازاریابی

نتایج تحقیقاتی که چندی پیش توسط انجمن بازاریابی حسی درمورد  کانالهای بازاریابی  به اجراء در آمد هم اکنون در دسترس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید