پست های ارسال شده در آدر سال 1389

چهار گام ساده برای راه اندازی برنامه وفاداری مشتریان

1.     یک برنامه یکپارچه استراتژیک برای وفاداری تنظیم کنیم : اینجا جائی است که خلاقیت و نوآوری بایستی به کمک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید