پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

معرفی کتاب مدلهای مدیریتی برای راه اندازی و اداره یک کسب و کار(از تئوری تا عمل)

  کتاب مدلهای مدیریتی برای راه اندازی و اداره ی یک کسب و کار (از تئوری تا عمل) تألیف درگی - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید