پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

بازاریابی حسی در برابر بازاریابی میدانی : تفاوت را تجربه کنید

انجمن بازاریابی مستقیم انگلستان(DMA) که بزرگترین انجمن تجاری در بازاریابی و ارتباطات است، بازاریابی میدانی را اینگونه تعریف می کند:" ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 123 بازدید

بازاریابی حسی:بازاریابی سمت راست مغز در برابر بازاریابی سمت چپ مغز

با این چارچوب، وقتی به پیشرفت ابعاد رفتاری بازاریابی می پردازیم با این ویژگی مواجه می شویم که بازاریابهای سنتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید