پست های ارسال شده در بهمن سال 1388

اندازه گیری توان و پتانسیل برند

طبق اظهارات Fischer"شاخص مبتنی بر مصرف کننده ما،نشاندهنده یک علامت هشدار دهنده است که می تواند مدیریت بنگاه اقتصادی را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید