پست های ارسال شده در آبان سال 1388

بینش رهبری در کسب و کار: سه اشتباه مهم رهبران

1.      مدیریت به جای رهبری : مدیریت به اجرای وظائف و کارهای روزانه مربوط می شود در حالیکه رهبری بیشتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید