پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

خوب عالی تر: چگونه بازاریابی خوب زمینه ساز دموکراسی بهتر می گردد

جدولی که در زیر می آید برگرفته شده از همین کتاب است که به مقایسه پارادیم حاکم بر انسان با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید