پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

جمع آوری اطلاعات : اطلاعات از مهمترین الزامات تصمیم گیری است

   ·     داده های محیطی، و    ·      داده های مرتبط با کار منظور از جمع آوری داده های محیطی، ساخت و ایجاد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 125 بازدید

فراتر از اقتصاد : اعمال فاکتورهای سیاسی در استراتژیهای سرمایه گذاری

س -  شما در این کتاب جدیدتان چه حرفی برای خوانندگان مطالب کسب و کار دارید؟ و چرا فکر می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

تحلیل مقایسه زوجی(روشی برای رفع تردیدها به هنگام تصمیم گیری)

این روش همچنین ابزاری ایده آل برای مقایسه "سیب ها و پرتقال ها" می باشد – انتخابهائی کاملاً متفاوت نظیر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 684 بازدید

پنچ اشتباه رایج در سرنوشت سازترین مراحل رکود

کارشناسان طرف مشاوره در "هاروارد منجمنت آپدیت" بر این اعتقاد هستند که در مورد اینکه”شرکتها بایستی چه کنند ... یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید