پست های ارسال شده در اسفند سال 1387

چهار توصیه برای ارتقاء عملکرد تیم(استعاره ای ورزشی برای کسب و کار)

می توانید نتایج را در پایان سال مرور کنید.(مشروط بر آنکه برای کسب و کارتان این مهلت باقیمانده باشد) با اینحال ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 69 بازدید