پست های ارسال شده در مهر سال 1387

منحنی گرایش بازار برای محصولات و خدمات فن آوری پیشرفته

نوآوران آغاز و با طبقه مصرف کنندگان اولیه ادامه پیدا می کند. آنگاه نفوذ " اوج" می گیرد و این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

افسانه قیمت محوری در تغییر بازار(حوزه مشاغل فن آوری پیشرفته)

هر محصول( های تک) بر اثر کاهش مناسب قیمت، در بازار فراگیر خواهد شد . کاهش قیمت به تنهائی متضمن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید