پست های ارسال شده در اسفند سال 1386

رفتار شناسی مدیران

رفتار شناسی مدیران                  (ویژه مشاغل متو سط و کوچک)  در تعریفی کلاسیک از "مدیریت"، آن را "فراگرد به کارگیری موثر و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید