پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

تنظیم یک برنامه بازاریابی در هفت جمله

ویژه مشاغل کوچک و متوسط   تنظیم یک برنامه بازاریابی در هفت جمله   ایجاد یک تقویم بازاریابی: بهترین زمان برای تنظیم یک تقویم سالیانه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 52 بازدید

سه نکته مهم برای ترویج یک محصول یا خدمت جدید

ویزه مشاغل کوچک و متوسط  سه نکته مهم برای ترویج یک محصول یا خدمت جدید معرفی یک محصول یا خدمت جدید می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید