ماندلای درون خویش را جستجو کنیم


یعنی آن بیماری که در هر شرکت، سازمان، اداره، نهاد، و اجتماع همیشه شاهد آن بوده ایم – خفه کردن صداها، ضدیت گروهها، ایزوله کردن، عدم همکاری و ناامیدی.

ماندلا پس از به قدرت رسیدن کار را با پیام های خوشبینی، امید، و رفتارهای جدید در بالای سازمان(وی حتی حقوق خود را کاهش داد)، راه اندازی مؤسسات و نهادهای جدید به منظور ایجاد ارتباط و اعتبار بیشتر در جامعه، آغاز کرد. او طی فرآیندی که تمامی گروهها را درگیر می کرد، اقدام به تدوین یک قانون اساسی جدید نمود. او به دیدار دشمنان قدیمی رفت و حتی با بیوۀ منفورترین رهبران نژادپرستی دیدار کرد و چای نوشید. در کابینه اش از تمامی گروههای مخالف و حتی متخاصم عضو گرفت. سرمایه گذاری خارجی را دوباره به آفریقای جنوبی بازگردانید و شرایطی فراهم آورد تا اکثریت سیاهپوست بتوانند در این سرمایه گذاری ها دارای جایگاه و موقعیتی باشند.

وی میدانست که خود فقط یک هماهنگ کننده است لذا به شکل دادن و نهادینه کردن یک فرهنگ برای دیگران پرداخت. هدف او تغییر رفتار بود و نه فقط تغییر قوانین. رئیس وقت دایملر کرایسلر آفریقای جنوبی که پس از دوران نژادپرستی دوباره به زادگاه خود در این کشور بازگشته بود ، با رفتاری خصمانه از جانب سیاه پوست ها مواجه شده بود. اما ماندلا با جمع کردن آنها و درخواست از ایشان که فکر کنید می خواهید یک مرسدس برای ماندلا بسازید توانست نیروی کار سیاه را با مدیریت سفید در راستای منافع ملی آفریقای جنوبی پیوند بزند. اینها همه از جنس فرهنگ بود و هیچکدام انگیزۀ مادی برای ماندلا نداشت. مردم ماندلا را از آنجهت بزرگ می دارند زیرا وی مشوق ایشان برای یک همزیستی خالی از خصومت بوده است.

ماندلا بخوبی از قدرت بخشش آگاهی داشت. وی علیرغم بیست و هفت سال حبس و شکنجه کینه ای جز از جهل و بیعدالتی در دل نداشت. او به مردم ایمان داشت فارغ از اینکه آنها در پایان چه قضاوتی خواهند داشت. وی اظهار می داشت که "کمیسیون آشتی" وی یک نوآوری مهم سازمانی بوده که به افراد  اجازه می داد تا بیایند و به جنایات خویش اعتراف کنند و آنگاه شیوۀ جبران کردن آن را نیز پیشنهاد کنند. او کمیاب ترین گذار و تغییر از یک فرد انقلابی به یک فرد سیاستمدار را محقق کرد.

او در برابر فشار موجود برای تبدیل شدن ساده لوحانه از یک ستمدیده به یک ستمگر، مقاومت کرد و درعوض تلاش کرد تا همه به کشور خود افتخار کنند و با یکدیگر برای یک هدف مشترک بزرگ همکاری نمایند. ابتکار وی در مورد تغییر رنگ لباس تیم راگبی افریقای جنوبی که قبلاً تماماً سفید بود خود یک عامل کمک کننده در پیروزی سال 1955 آن  بر تیم نیوزلند شد.

ماندلا به قدرت چنگ نزد بلکه به تقویت دیگران پرداخت. وی طی انتخابات اعلام کرد که فقط برای یک دوره رئیس جمهور خواهد شد. این اقدام وی نه تنها در افریقا (که به  قاره ای پر از رهبران فاسد که نمی خواهند اریکه قدرت را به دیگران واگذار نمایند شهرت دارد)، بلکه برای فردی که آنهمه سال منتظر رسیدن به چنین جایگاهی بوده است، قابل توجه می باشد. برخی از ناظرین از وی انتقاد می کردند زیرا رئیس جمهور بعدی ماندلا نبود اما او استدلال می کرد که راه برای بسیاری که صلاحیت در دست گرفتن سکان هدایت کشور را دارند بایستی باز باشد زیرا یک ملت بزرگتر از هر یک از افراد آن می باشد.

ماندلا پس از ترک قدرت دست از حمایت و پشتیبانی برای بهبود اوضاع نکشید. او از بیل کلینتون درخواست نمود تا یک برنامۀ خدمات ملی نظیر AmeriCorps در امریکا را برای افریقای جنوبی پیشنهاد دهد.  این برنامه به عنوان گام اولیه برای "شهر سال افریقای جنوبی"  در ژوهانسبورگ که طی آن جوانان در مدارس به کار اشتغال پیدا می کردند تا وضعیت معیشتی خانواده خود را بهبود داده و تقویت کنند، شناخته شد. ماندلا گفته بود من به عنوان یکی از اعضای هیئت امنای "شهر سال" شاهد آزاد شدن انرژی مثبت زیادی بوده ام.

وی، طی فقط پنج سال دوران ریاست جمهوری نتوانست همه چیز را تغییر دهد اما توانست برنامه هائی را آغاز کند و مؤسساتی را بنیان نهد که اقدامات و تلاشهای افراد را به مسیری سازنده و ثمر بخش هدایت و کانالیزه کند. او توانست به الگوئی از نقش آفرینی مبدل گردد و با پیامهایش، اقداماتش و جملاتش در مورد رفتار، فرهنگ، و ویژگی های جامعۀ آرمانی افریقای جنوبی، آن را برای مردم ترسیم کند.

میراث ماندلا بیش از درسهای عدالت نژادی و دیدگاههای وی فراتر از کشور آفریقای جنوبی یا قاره افریقا است. میراثی که ماندلا برای جهانیان برجای گذارده است در حوزۀ رهبری و ریاست قابل جستجو می باشد.

آیا چون همه چیز مطابق با میل شما نیست نا امید شده اید؟ توجه داشته باشید که ماندلا 27 سال تجربۀ زندان نژادپرستان را در کارنامه داشت اما علاقه ای به چنگ انداختن به قدرت نداشت، قول داد یک دوره بیشتر رئیس جمهور نشود، هیچگاه از دشمنان انتقامجوئی نکرد و کسانی که مرتکب اشتباه می شدند را تحقیر و مسخره نکرد. تلاش کنیم ماندلای درون خویش را بیابیم : بخشش و حرکت به جلو

بسیاری از ما در کودکی داستانهائی را در مورد افراد شرور و تراژدی هائی که در مورد سیاهان در افریقای جنوبی بوقوع پیوسته مانند "کشور عزیزت را فریاد بزن" توسط آلن پاتن، مطالعه کرده ایم. اکنون این کشور عزیز در سوک رهبری که تبعیض نژادی را پایان داد نشسته است. تصور کنید اگر خاورمیانه هم یک ماندلا داشت یا کنگره امریکا هم تعدادی ماندلا داشت و یا .... هم حتی یک نصفه ماندلا داشت آنوقت دنیا از چه موهبتی برخوردار می شد. بهترین روش برای سوگواری ماندلا شروع یک نگرش جدید برای تغییر فرهنگ و رویه های ریاست  و نیز خودمان است.

-----------------------------------------

---------------------------

------------

 

/ 0 نظر / 135 بازدید