راه حل استراتژیک برای مشاغل کوچک و متوسط

راه حل استراتژیک برای مشاغل کوچک و متوسط

 

روی سخن با آندسته از مدیران و صاحبان سازمانهای کوچک و متوسط اعم از اقتصادی و یا غیر اقتصادی است که :

1-  در راستای بقا و توسعه شرکت خود در بازار مرتبط ، ضرورت استقرار واحد بازاریابی در مجموعه خود را به

عنوان یکی از واحدهای اصلی سازمانی نظیر تولید، مالی، تدارکات و فروش احساس کرده اند.

2- حوزه فعالیت بازاریابی را مرتبط و اثر گذار بر کلیه واحدهای موجود در سازمان و نیز تمامی عوامل خارج از آن ارزیابی می کنند و مهمتر از همه...

3- به عنوان مرکز قدرت سازمان خود آماده اند تغییر و تحولی بنیادین را با هدف بقا و توسعه در جای جای بنگاه اقتصادی خود آغاز نمایند.

4- اما از آنجا که سرمایه گذاری بر این مقوله را فراتر از بنیه مالی سازمان ارزیابی می کنند، مدتهاست که در حسرت این نوشدارو با انبوهی از مسائل درون و برون سازمانی خو گرفته اند و حتی باور حل این مسائل را نیز از دست داده اند.

چاره چیست؟ کار تحقیقاتی اعم از تدوین ، ارزیابی ، اجراء ، و کنترل استراتژی سازمانی یا بازاریابی ، استقرار نظامهای کیفیت و ... قیمت خود را دارد. آیا دیگرانی که فعلا" توان مالی استفاده از این منابع را ندارند محکوم به زوال و محدود ماندن در روند بسیار کند آزمون و خطا می باشند؟

با نگرشی اقتضائی و متناسب با حداقل توان سرمایه گذاری این دسته از مشاغل کوچک و متوسط و با هدف استقرار الزامات و بنیادهای تحول در سازمان ، راه برای نیل به چنین گریزی هموار می شود و فرصتی تاریخی فرا راه آنان گسترده می گردد.

متدولوژی بازاریابی بدون تبلیغات استراتژی یا راهبردی خلاقانه است که در کوتاه مدت ( حدود شش ماه) افقهای فرا راه سازمان شما را پدیدار می نماید و بر راه حلهای بومی و منطبق با شرایط خاص داخلی و خارجی مجموعه شما جهت نیل به اهداف سازمانی، متمرکز می گردد. این قالب فعالیت، دارای ویژگی های زیر می باشد :

الف – برگرفته شده از مبانی علمی و تئوریک بازاریابی و مدیریت.

ب – روش های ساده عارضه یابی در قالب فهرستهای بازبینی.

ج – سرمایه گذاری بالنسبه کمتر.

د- زمینه ساز درک و به کار گیری الزامات سازمانی جهت نیل به توفیق در بازار ( فرمول سود آوری در شرایط جدید بازار).

توفیق از آن کسانی نیست که صرفا" می دانند یا حتی می دانند و به آن عمل می کنند، بلکه کسانی موفق می شوند که بدانند و به موقع عمل کنند زیرا فرصت موهبت است." الفرصت تمر مر السحاب" – فرصتها همچو ابر می گذرند- (نهج البلاغه).

 

پایان

تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 41 بازدید