کارآئی تیم را با تنظیم یک نقشۀ کار ارتقاء دهیم

اقتباس از  مقاله ای توسط آلیسون ریم (سری وبلاگهای هاروارد بیزنس ری ویو)

زمانی که تیم کارکنان از کارآئی کافی برخوردار نباشد ابتدا بایستی این پرسش را طرح کرد که "آیا افراد در نقش های مناسب و درست به کار گمارده شده اند یا خیر" ؟

افراد اگر فرصت استفاده از مهارتهای خویش را داشته باشند بسیار با انگیزه تر، خوشحال تر، و دارای خلاقیت بیشتری خواهند بود. البته پس از گذشت زمان و بوجود آمدن برخی تغییرات در ساختار هر کسب و کاری، نوعی عدم تنظیم در بکارگیری توانمندی ها و مسئولیت ها بتدریج محقق می گردد که نیازمند بازبینی مجدد در این خصوص است. در چنین شرایطی با ایجاد یک نقشۀ کار، می توان بر این نارسائی فائق آمد. یک نقشۀ کار یک ابزار بصری از مهارتهای موجود و مورد نیاز در کسب و کار است و نشان می دهد در کدام حوزه ها مهارتهای مورد نیاز وجود ندارد و یا آنکه بیشتر از نیاز و به صورت موازی موجود است. این ابزار می تواند موجب تنظیم مسئولیت افراد متناسب با مهارت ایشان بشود، و به خلاقیت بیشتر، کارآئی بالاتر، و کاهش هزینه ها منتج گردد.

  • مهارت افراد را با بررسی درصد تکمیل کارهائی که به آنها سپرده ایم و نیز ارزیابی عملکرد آنها، اندازه گیری کنیم.
  • فهرستی از توانمندی های اولیه و ثانویه افراد را تنظیم کنیم تا به موارد موازی و مازاد نیاز پی ببریم.
  • فهرستی از مسئولیت ها و کارهائی که بر عهدۀ کارکنان است را تنظیم کنیم تا ببینیم آیا مسئولیتهای سپرده شده به ایشان با مهارتهای شان تطابق دارد ؟
/ 0 نظر / 57 بازدید