اعتماد سازی در تیم های کاری مجازی

منبع:HBR سی ام ژانویه 2013

ارتقاء اعتماد به نفس تیم در فضای کاری سنتی ، بخودی خود کار سختی است، اما این فرآیند در یک محیط مجازی حتی پیچیده تر هم می شود. با اینحال به فرض پراکندگی گروه در سراسر جهان، باز هم می توان با بکارگیری موارد زیر از ایجاد اعتماد در بین گروه مطمئن شد:

  • کمک کنید تا افراد یکدیگر را بشناسند. مدیران غالباً چنین فرض می کنند که افراد به آنچه هم تیمی های شان می توانند انجام دهند، علاقمند هستند و نه خود آنها و این یک تصور غلط است. با برقرار کردن دیدارهای کوتاه فیمابین افراد تا بتوانند با یکدیگر در مورد زندگی حرفه ای و شخصی خودگفتگو کنند، می توانید ارتباطات افراد را ارتقاء دهید.
  • قدرت را در بین تیم تقسیم و جابجا کنید. ساختار متمرکز قدرت از اثربخشی کمتری برخوردار است. اجازه دهید هر یک از اعضاء  تیم آن را در برخی اوقات  رهبری کند. اشخاص دارای بیشترین دانش و صلاحیت مرتبط در خصوص یک مرحلۀ خاص از کار، ظهور خواهند کرد.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید