داشتن چارچوب، پیش نیاز همکاری با افراد کمال گرا

کارکردن با افراد کمال گرا می تواند خسته کننده باشد. استانداردهای تمام نشدنی آنها ممکن است به فضائی استرس آلود، درگیری، و از دست دادن سررسید انجام کارها منجر گردد. بنابراین برای رسیدن به یک همکاری مولّد و اثربخش با این افراد چه باید کرد؟

ابتدا باید گفت که تصورات و انتظارات یا استانداردهای این افراد را نباید به چالش کشید. کمال گراها علاقمند هستند که از زمان برای بهبود کیفیت کار بهره ببرند لذا وقتی فکر می شود که یک پروژه به اندازه کافی به اهدافش رسیده است که آن را پایان یافته تلقی کنیم، بایستی در توضیح اینمطلب برای کمال گراها بسیار متفکرانه و سیاستمدارانه عمل کنیم. مثلا بایستی در مورد فواید وقت گذاشتن روی پروژه های دیگر تا صرف زمان برای عالی کردن جزئیات پروژه به پایان رسیده حرف بزنیم. همچنین باید چارچوبه هائی را تعریف کنیم تا همکار کمال گرا مانع کندی و پیشرفت کار نشود. بطور مثال اگراین همکار حجم بالائی از پیگیری و پیشنهاد را در مورد یک کار طرح می کند شاید بشود مثلا یک دفعه و یکجا پاسخش را داد و خود را درگیر پاسخهای مورد به مورد نکرد. و تاکتیک آخر برای همکاری با افراد کمال گرا اینکه در ارتباط با این افراد بایستی به فکر تحکیم روابط بود. داشتن یک ارتباط قوی با این افراد می تواند نگرانی های وی که غالبا ریشه و علت کمال گرائی هست را کاهش دهد.


/ 0 نظر / 263 بازدید