این بازاریابی است یا .....

برای پرداخت زودتر از مهلت قبض تلفن همراهم چپ و راست پیام کوتاه دریافت کردم که اگر تا تاریخ ... قبضت را پرداخت کنی، یک روز مکالمه رایگان درون شبکه دریافت خواهی کرد. با اینکه چنین کاری خیلی برام جذابیت نداشت مضافاً بر اینکه معلوم نبود اپراتور محترم کدوم روزو محاسبه خواهد کرد بالاخره یکدفعه خودم را راضی کردم که این پرداخت خارج از رفتار پرداخت قبوضم را انجام دهم.

یک روز پس از پرداخت، یک پیام کوتاه رسید که برای فعال سازی هدیه تان باید این کد را .... کنید. با بی میلی نسبت به این فرآیند پیام را حذف کردم و بی خیال هدیه شدم. باز دو روز بعد پیام کوتاه آمد که هدیه تان را با کد.... و ارسال به .... فعال کنید. دست آخر با انجام این کار تلاش کردم به میل باطنی کنجکاوی خودم که این شیوۀ بازاریابی را در دانشگاه مارکتینگ !!؟؟  اپراتور مخابراتی ..... یاد بگیرم، پاسخ بدهم...... چند روزی گذشت.....

جمعه بیست و سوم اسفند ماه ساعت ده و هفت دقیقه یک پیام کوتاه با این مضمون دریافت کردم:

مشترک گرامی هدیه پرداخت قبض در تاریخ 23/12/1392 ساعت یازده و هفت دقیقه به پایان خواهد رسید و از آن پس مکالمات شما با نرخ عادی محاسبه خواهد شد.

شما می توانید هرجور خواستید برداشت کنید اما من یاد این ضرب المثل افتادم که :

از کوزه همان برون تراود که در اوست

/ 0 نظر / 95 بازدید