آیا می دانید چه زمانی موقع جستجو برای کاری جدید است؟

منبع : مقاله 5 نشانه که باید دنبال کار جدید رفت توسط توماس چامورو پری میوزیک

ما انسانها ذاتاَ از تغییر می ترسیم یا بدلایلی از آن اجتناب می کنیم ‏ حتی زمانی که از شرایط موجود ناراحت هستیم. به همین دلیل ترک یک شغل فارغ از اینکه تا چه اندازه  برایمان  ملال آور و خسته کننده باشد کاری سخت می نماید. ولی گاهی تغییر شغل بهترین کاری است که می توان انجام داد. در اینجا به چند نکته و علامت که زمان تغییر شغل فرا رسیده است اشاره می کنیم:

  • دیگر مطلب جدیدی یاد نمی گیریم: تحقیقات نشان می دهد که شاد مسن شدن با کاری که همزمان ذهن را با یادگیری دائم قرین کند ارتباط مستقیم دارد.
  • عملکردمان ضعیف شده است: هر اندازه کارمان را بدون چالش انجام دهیم نشان از ضعیف شدن عملکردمان می باشد. عملکرد افرادی قوی است که بیشترین چالشها را در کارشان سامان می دهند. بدینترتیب دیر یا زود به سابقه شغلی مان ضرر می رسانیم و قابلیت استخدام خود را پائین می آوریم. در اینصورت بهتر است دنبال شغلی باشیم که انگیزه لازم برای مواجهه با بیشترین چالشها را برایمان فراهم آورد.
  • احساس بی ارزش بودن : نمی توان از کار لذت برد مگر آنکه احساس ارزشمند بودن بخصوص از جانب مدیر مافوق مان داشته باشیم. احساس بی ارزش بودن در کار حتی ممکن است ما را به سمت فعالیت های منفی و خرابکاری در کار بکشاند.
09121269382
/ 0 نظر / 88 بازدید