زبان تن Body Language

 غیر کلامی برای ارتباط است که ما در هر تعاملی با دیگر افراد از خود بروز می دهیم. زبان تن مانند یک آئینه است که افکار و احساسات دیگران را در پاسخ به سخنان و اقدامات ما، نشان می دهد. زبان تن شامل فیگورها، رفتارها، و دیگر علائم بدنی می باشد.

آیا باور می کنید که در موقعیت های گوناگون زندگی واقعی، 60% تا 80% پیامهائی را که به دیگران ارسال می کنیم از طریق زبان تن بوده و ارتباطات از طریق واژگان تنها به 7% الی 10% محدود می شود.

توان ما در استفاده مثبت از زبان تن و خواندن افکار دیگران از طریق این علائم و ظواهر، می تواند به ابزاری قدرتمند در توسعه کلی شخصیت مان در فعالیتهای شغلی و ... مبدل گردد. زبان تن ابزار غیرکلامی برای یک زندگی موفق است. بنابراین با یادگیری زبان تن می توانید نحوه بهره برداری از آن را آموخته و به رمز سوءتفاهمات زبانی در ارتباطات پی ببرید.

قسمت اول : خواندن علائم

ما هر روزه از زبان تن برای ارسال پیامهای خود به دیگران استفاده می کنیم تا بتوانیم بازخورد بهتری به دست آورده و به آنچه که می خواهیم برسیم. واقعیت این است که ما هر لحظه به صورت آگاهانه و یا ناخودآگاه از این زبان استفاده می کنیم. به علاوه، این زبان به دهان محدود نبوده وبه کل بدن مربوط می شود.

آیا می توانید تصور نمائید که قدرت استفاده از آن را داشته باشید؟ و بتوانید احساسات و افکار افراد را بدون آنکه مستقیماً اظهار شوند، بخوانید و به آنها پی ببرید؟ شما با این وسیله حتی خواهید توانست رفتار خود را متناسب با شرایط تنظیم نمائید. شما خواهید توانست با زبان تن به کاری دست بزنید که با واژگان و جملات قادر به انجام آن نخواهید بود. ما در این قسمت در نظر داریم تا فیگورها و حرکتهای مختلف بدن را که افراد در سناریوهای گوناگون ازخود بروز می دهند، مرور نمائیم:

اظهار علاقه

اینکه افراد به آنچه می گوئید علاقمند هستند یا اینکه دارید وقت تلف می کنید، می تواند از اهمیت بالائی برخوردار باشد.

تصور نمائید در یک مذاکراه تجاری پر اهمیت ، زمان را به مطالبی اختصاص داده اید که مطابق با بررسی های تان بایستی برای طرف مقابل جذاب و جالب باشد. سئوال این است که فرضیه خود را چگونه محک می زنید؟ بدیهی است چنانچه نتوانید علائمی را که طرف مذاکره کننده از خود بروز می دهد، تجزیه و تحلیل نمائید، هرگز انعطاف لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب جهت پیشبرد مذاکره نخواهید داشت. به عنوان مثال تا ندانید که زل زدن مخاطب بدون حتی چشم بر هم زدن علامت علاقمندی یا نشانه رؤیا پردازی وی می باشد، نخواهید توانست گامهای ضروری برای تداوم صحبت را اتخاذ نمائید. ما در اینجا به برخی از نشانه هائی که افراد علاقمند به موضوع در حال ارائه شدن از خود بروز می دهند، اشاره می کنیم:

  • تماس چشمی به مدت بیش از 60% با گوینده. هر چه چشمهای حضار یا شنوندگان بازتر و گشادتر باشد، علاقمندی آنها به موضوع بیشتر می باشد. در واقع یک فرد تماس چشمی خود را در هنگام گوش دادن بیشتر از زمان صحبت کردن، حفظ می نماید.
  • سر متمایل به سمت گوینده باشد.
  • سرها به مفهوم تأئید به آهستگی تکان بخورد.
  • پاها به سمت گوینده باشد.
  • گاهی لبخندی بر لبها بیاید. البته توجه داشته باشید که لبخندها دارای مفاهیم گوناگونی هستند. لبخندی که بر یک سمت گونه متمرکز باشد، مفهوم تمسخر خواهد داشت و نه تأئید. یا لبخندی خیلی کوتاه، حکایت از احترام و نه الزاماً شادی و دوستی دارد. مانند زمانی که افراد به یک جوک بی مزه عکس العمل نشان می دهند.(ادامه دارد)

    تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 25 بازدید