در جستجوی کتاب بازاریابی بدون تبلیغات

در گیرو دار مشغله های روزمرّه اغلب دچار شرایطی می شویم که برای بازسازی روحیه خود نیازمند بهانه می باشیم.

دیروز یکی از همانروزهائی بود که سخت دنبال اینجور بهانه ها می گردیدم ..... تا بالاخره حدود عصر زنگ موبایلم به صدا در آمد و یک عزیز کارآفرین با لهجۀ شیرین جنوبی از محرومترین و دورافتاده ترین مناطق کشور عزیزمان ایران – بندرجاسک – سلام احوالپرسی کرد و می خواست یک جلد کتاب بازاریابی بدون تبلیغات را تهیه کند تا با آن کسب و کارش را سرو سامان دهد. راهنمائیش کردم ..... دوباره جان گرفتم.

/ 0 نظر / 9 بازدید