اجازه ندهیم تفکر غالب در گروه، نگاه منتقدانه را تحت تأثیر قرار دهد

منبع : HBR مورخ فوریه 2015

افراد غالباً هنگامی که در یک گروه هستند دچار خود سانسوری می شوند. این بدانعلت است که نمی خواهند بخاطر تفاوت دیدگاه شان با گروه و جمع مورد مؤاخذه قرار گیرند.

رهبران نیز گاهی با زودتر اعلام کردن دیدگاه شان، به این خود سانسوری دامن می زنند.(افراد معمولاً نمی خواهند با تفکر مدیران و رئوسای شان زاویه بگیرند). بنابراین لزوماً بایستی شرایط را طوری تنظیم کرد که گروه نیازمند شنیدن نظرات و دیدگاههای متفاوت و حتی مخالف باشد. رهبران بایستی در ابتدای هر مقوله از موضعگیری مشخص پرهیز کنند و فضا را برای مذاکره و تفحص باز نگاهدارند. آنها بایستی تفکر نقادانه را تشویق کنند و در هنگام مواجهه با مسائل جدید بر مشارکت عمومی و ساکت نبودن افراد و اعضاء گروه تأکید کنند.

با اینحال اگر هنوز مشارکت عمومی ناچیز است بایستی در خصوص ایجاد انگیزه ها در راستای اعطای پاداش به توفیفات گروه و نه فرد، تلاش کنیم. افراد وقتی بدانند در تصمیم گیری خوب گروه، چیزی هم نصیب آنها می شود، مشارکت بیشتری از خود نشان می دهند.

فراموش نکنیم انتقاد صحیح همیشه با پیشنهاد همراه است

/ 1 نظر / 234 بازدید
امیر

سلام خسته نباشید. این موضوعی که گفتین خوب بود اما گاهی نمیشه ادم میترسه تنواند از اون تز فکریش یا ایده ش دفاع کنه. واسه همینه ادم دوچار خود سانسوری میشه